آشنایی با آزمون یوس

افرادی که قصد دارند در مقطع کارشناسی یا دکتری حرفه ای در دانشگاه های ترکیه تحصیل کنند،  باید اسم آزمون YOS ( یوس ) به گوشتان خورده باشد. همه داوطلبان خارجی تحصیل در ترکیه باید برای اخذ پذیرش از دانشگاه های ترکیه در آزمون YOS ( یوس ) شرکت کنند. معیار پذیرش دانشگاه های ...
10 خرداد 1399

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)