نرخ سود بانکی ترکیه در سال ۲۰۲۰

‎نرخ سود بانکی ترکیه در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با نرخ سود بانکی در ترکیه در سال ۲۰۱۹ کاهش چشمگیری داشته است به طوری که بسیاری که از طریق اخذ اقامت ترکیه در این کشور ساکن بوده اند و یا حتی افرادی که به قصد مهاجرت به ترکیه درصدد افتتاح حساب در بانک زراعت ...
22 اردیبهشت 1399

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)