بهترین مشاغل ترکیه در سال 2020

بهترین مشاغل ترکیه با توجه شرایط اقتصادی حاکم در این کشور یکی از مهم ترین موضوعات مهاجرت از طریق تخصص به ترکیه است. توصیه شده برای اخذ ویزای کار یک کشور در ابتدا موضوعاتی چون نرخ بیکاری، شرایط اقتصادی حاکم در آنجا و میزان درآمد سالانه مشاغل مختلف مورد بررسی قرار داده شود . بهترین ...

آشنایی با ثبت شرکت در ترکیه و مراحل آن

  شرایط ثبت شرکت در ترکیه چگونه است؟ سرمایه‌گذاری همیشه یک کار ریسک دار و مهمی بوده است، حال اگر حرف از ثبت شرکت در یک کشور دیگر مطرح شود قطعاً شایسته است که با دقت، تمامی موارد و هزینه‌ها را بررسی کنیم و بعد دست به تصمیم‌گیری بزنیم؛ شما می‌توانید بامطالعه این نوشته ...
6 اردیبهشت 1399

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)