00902127413232

آشنایی با اقامت تحصیلی در ترکیه

تحصیل در خارج از کشور یکی از گزینه‌های جذاب برای زندگی در ترکیه است. شما با اخذ پذیرش از دانشگاه‌های دولتی یا خصوصی این امکان را پیدا می‌کنید تا بتوانید برای اقامت ترکیه درخواست دهید. هم شما می‌توانید ادامه تحصیل را دنبال کنید هم در یک کشور خارجی سکونت داشته باشید و یک زندگی ...
19 خرداد 1399

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)