00902127413232

استانبول کارت چیست؟ چطور هزینه های ما را کاهش می دهد؟

استانبول کارت چیست؟ چطور هزینه های ما را کاهش می دهد؟ با استانبول کارت ۲۰% از هزینه های حمل و نقلتان را کاهش دهید! شاید برایتان این سوال پیش بیاید چطور با خرید یک کارت که برای آن هم باید هزینه ای را مد نظر داشته باشیم، می توانیم شاهد کاهش هزینه در سفر ...
18 اردیبهشت 1399

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)