یک واحد دو خواب با قیمت استثنایی از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri

نمای کلی

فروش یک واحد دو خواب 90متری از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri در Bahçeşehir مناسب برای دریافت اقامت ترکیه

جزئیات

 • قیمت (دلار):
  $ 160000
 • وضعیت:
 • دست چندم:
  دست دوم
 • اتاق:
  دو خواب
 • متراژ ناخالص:
  114
 • متراژ خالص:
  90
 • سن بنا:
  4
 • طبقه:
  9
 • تعداد کل طبقات:
  18
 • تعداد سرویس بهداشتی:
  2
 • بالکن:
  دارد
 • منظره:
  شهر

امکانات

 • آسانسور
 • پارکینگ
 • دوربین مدار بسته
 • نگهبانی 24 ساعته
قیمت سرچ

( ! ) Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/plugins/wp-realestate/includes/custom-fields/class-custom-fields-display.php on line 118
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005363344{main}( ).../index.php:0
20.0006363704require( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.935142620576require_once( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.959042711384include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/single-property.php ).../template-loader.php:106
51.474651792016WP_RealEstate_Template_Loader::get_template_part( $name = 'content-single-property', $args = ???, $plugin_dir = ??? ).../single-property.php:27
61.474851809264include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/content-single-property.php ).../class-template-loader.php:127
71.521252091776WP_RealEstate_Template_Loader::get_template_part( $name = 'single-property/amenities', $args = ???, $plugin_dir = ??? ).../content-single-property.php:58
81.521352108944include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/single-property/amenities.php ).../class-template-loader.php:127
91.521752111424do_action( $hook_name = 'wp-realestate-single-property-amenities', ...$arg = variadic(class WP_Post { public $ID = 17658; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-26 11:07:46'; public $post_date_gmt = '2023-02-26 07:37:46'; public $post_content = 'فروش یک واحد دو خواب 90متری از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri در Bahçeşehir مناسب برای دریافت اقامت ترکیه'; public $post_title = 'یک واحد دو خواب با قیمت استثنایی از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-08 14:18:04'; public $post_modified_gmt = '2023-09-08 10:48:04'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17658'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }) ).../amenities.php:21
101.521752111800WP_Hook->do_action( $args = [0 => class WP_Post { public $ID = 17658; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-26 11:07:46'; public $post_date_gmt = '2023-02-26 07:37:46'; public $post_content = 'فروش یک واحد دو خواب 90متری از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri در Bahçeşehir مناسب برای دریافت اقامت ترکیه'; public $post_title = 'یک واحد دو خواب با قیمت استثنایی از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-08 14:18:04'; public $post_modified_gmt = '2023-09-08 10:48:04'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17658'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }] ).../plugin.php:517
111.521752111800WP_Hook->apply_filters( $value = '', $args = [0 => class WP_Post { public $ID = 17658; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-26 11:07:46'; public $post_date_gmt = '2023-02-26 07:37:46'; public $post_content = 'فروش یک واحد دو خواب 90متری از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri در Bahçeşehir مناسب برای دریافت اقامت ترکیه'; public $post_title = 'یک واحد دو خواب با قیمت استثنایی از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-08 14:18:04'; public $post_modified_gmt = '2023-09-08 10:48:04'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17658'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }] ).../class-wp-hook.php:334
121.521752112960WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::{closure:/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/plugins/wp-realestate/includes/custom-fields/class-custom-fields-display.php:25-27}( $post = class WP_Post { public $ID = 17658; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-26 11:07:46'; public $post_date_gmt = '2023-02-26 07:37:46'; public $post_content = 'فروش یک واحد دو خواب 90متری از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri در Bahçeşehir مناسب برای دریافت اقامت ترکیه'; public $post_title = 'یک واحد دو خواب با قیمت استثنایی از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-08 14:18:04'; public $post_modified_gmt = '2023-09-08 10:48:04'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17658'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' } ).../class-wp-hook.php:310
131.521752112960WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::display_hook( $post = class WP_Post { public $ID = 17658; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-26 11:07:46'; public $post_date_gmt = '2023-02-26 07:37:46'; public $post_content = 'فروش یک واحد دو خواب 90متری از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri در Bahçeşehir مناسب برای دریافت اقامت ترکیه'; public $post_title = 'یک واحد دو خواب با قیمت استثنایی از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-08 14:18:04'; public $post_modified_gmt = '2023-09-08 10:48:04'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17658'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }, $current_hook = 'wp-realestate-single-property-amenities' ).../class-custom-fields-display.php:26
141.521852151296WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::display_field_data( $custom_field = ['type' => 'select', 'name' => 'قیمت سرچ ', 'id' => '', 'placeholder' => '', 'description' => '', 'options' => 'از 1 تا 200 هزار دلار\r\nاز 201 تا 400 هزار دلار\r\nاز 401 تا 700 هزار دلار\r\nاز 701 هزار دلار تا 999 هزار دلار\r\nاز یک میلیون دلار به بالا\r\n', 'show_in_submit_form' => 'yes', 'show_in_admin_edit' => 'yes', 'hook_display' => 'wp-realestate-single-property-amenities', 'sn_icon' => ''], $post = class WP_Post { public $ID = 17658; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-26 11:07:46'; public $post_date_gmt = '2023-02-26 07:37:46'; public $post_content = 'فروش یک واحد دو خواب 90متری از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri در Bahçeşehir مناسب برای دریافت اقامت ترکیه'; public $post_title = 'یک واحد دو خواب با قیمت استثنایی از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-08 14:18:04'; public $post_modified_gmt = '2023-09-08 10:48:04'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17658'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }, $current_hook = 'wp-realestate-single-property-amenities' ).../class-custom-fields-display.php:39
151.521852167808trim( $str = ['_wpml_word_count' => [0 => '{"total":77,"to_translate":{"en":77,"tr":77}}'], '_edit_lock' => [0 => '1694169947:43'], '_edit_last' => [0 => '43'], '_wpml_media_featured' => [0 => '1'], '_wpml_media_duplicate' => [0 => '1'], '_thumbnail_id' => [0 => '17713'], '_wp_page_template' => [0 => 'default'], '_property_expiry_date' => [0 => '2024-03-28'], 'faq_meta' => [0 => '[]'], 'faq_script_status' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_content_score' => [0 => '90'], '_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_wordproof_timestamp' => [0 => ''], 'custom-multiselect-40' => [0 => 'a:1:{i:0;s:13:"دست دوم";}'], 'custom-multiselect-43' => [0 => 'a:1:{i:0;s:13:"دو خواب";}'], '-' => [0 => '114'], 'custom-text-49' => [0 => '90'], 'custom-multiselect-52' => [0 => 'a:1:{i:0;s:1:"4";}'], 'custom-text-53' => [0 => '9'], 'custom-text-55' => [0 => '18'], 'custom-select-56' => [0 => '2'], 'custom-select-44' => [0 => 'دارد'], 'custom-text-58' => [0 => 'شهر'], '_property_price' => [0 => '160000'], '_property_map_location' => [0 => 'a:3:{s:7:"address";s:0:"";s:8:"latitude";s:0:"";s:9:"longitude";s:0:"";}'], '_property_gallery' => [0 => 'a:26:{i:17659;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_4973.jpg";i:17662;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_4974.jpg";i:17665;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_4977.jpg";i:17668;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_4978.jpg";i:17671;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_4980.jpg";i:17674;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_4982.jpg";i:17677;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/202'...], '_yoast_wpseo_primary_property_type' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_primary_property_location' => [0 => '278'], '_yoast_wpseo_primary_property_status' => [0 => '47'], '_yoast_wpseo_primary_property_label' => [0 => '72'], '_yoast_wpseo_primary_property_amenity' => [0 => '274'], '_views_by_date' => [0 => 'a:61:{s:10:"2023-11-06";i:1;s:10:"2023-11-07";i:1;s:10:"2023-11-08";i:3;s:10:"2023-11-09";i:1;s:10:"2023-11-10";i:5;s:10:"2023-11-12";i:1;s:10:"2023-11-13";i:4;s:10:"2023-11-16";i:2;s:10:"2023-11-17";i:2;s:10:"2023-11-19";i:4;s:10:"2023-11-20";i:3;s:10:"2023-11-22";i:2;s:10:"2023-11-23";i:2;s:10:"2023-12-14";i:2;s:10:"2023-12-15";i:2;s:10:"2023-12-17";i:2;s:10:"2023-12-18";i:3;s:10:"2023-12-20";i:1;s:10:"2023-12-21";i:3;s:10:"2023-12-24";i:5;s:10:"2023-12-26";i:1;s:10:"2023-12-27";i:4;s:10:"2023-12-30";i:2;'...], '_recently_viewed' => [0 => '2024-02-22'], '_property_views' => [0 => '344'], '_property_views_count' => [0 => '271'], '_property_posted_by' => [0 => '23'], '_yoast_wpseo_primary_property_material' => [0 => ''], '_wp_old_slug' => [0 => '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2'], 'rank_math_analytic_object_id' => [0 => '92'], 'rank_math_internal_links_processed' => [0 => '1']] ).../class-custom-fields-display.php:118

بازدیدهای صفحه

مکان های نزدیک گوگل

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسید “یک واحد دو خواب با قیمت استثنایی از مجتمع مسکونی spradon vadi evleri”

امتیاز