واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی از پروژه Spradon

نمای کلی

مناسب برای دریافت شهروندی ترکیه از پروژه فوق‌العاده Spradon

 

جزئیات

 • قیمت (دلار):
  $ 180000
 • وضعیت:
 • دست چندم:
  دست دوم
 • اتاق:
  دو خواب
 • متراژ ناخالص:
  114
 • متراژ خالص:
  90
 • سن بنا:
  5-10
 • طبقه:
  9
 • تعداد کل طبقات:
  35
 • تعداد سرویس بهداشتی:
  1
 • بالکن:
  دارد

امکانات

 • آسانسور
 • پارکینگ
 • دوربین مدار بسته
 • فضای سبز
 • نگهبانی 24 ساعته
قیمت سرچ

( ! ) Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/plugins/wp-realestate/includes/custom-fields/class-custom-fields-display.php on line 118
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003363344{main}( ).../index.php:0
20.0005363704require( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.906742622000require_once( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.921942712360include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/single-property.php ).../template-loader.php:106
51.443051792632WP_RealEstate_Template_Loader::get_template_part( $name = 'content-single-property', $args = ???, $plugin_dir = ??? ).../single-property.php:27
61.443251809880include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/content-single-property.php ).../class-template-loader.php:127
71.493752104288WP_RealEstate_Template_Loader::get_template_part( $name = 'single-property/amenities', $args = ???, $plugin_dir = ??? ).../content-single-property.php:58
81.493852121456include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/single-property/amenities.php ).../class-template-loader.php:127
91.494252124160do_action( $hook_name = 'wp-realestate-single-property-amenities', ...$arg = variadic(class WP_Post { public $ID = 17265; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-23 20:46:02'; public $post_date_gmt = '2023-02-23 17:16:02'; public $post_content = 'مناسب برای دریافت شهروندی ترکیه از پروژه فوق‌العاده Spradon\r\n\r\n '; public $post_title = 'واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی از پروژه Spradon'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:40:53'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:10:53'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17265'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }) ).../amenities.php:21
101.494252124536WP_Hook->do_action( $args = [0 => class WP_Post { public $ID = 17265; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-23 20:46:02'; public $post_date_gmt = '2023-02-23 17:16:02'; public $post_content = 'مناسب برای دریافت شهروندی ترکیه از پروژه فوق‌العاده Spradon\r\n\r\n '; public $post_title = 'واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی از پروژه Spradon'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:40:53'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:10:53'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17265'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }] ).../plugin.php:517
111.494252124536WP_Hook->apply_filters( $value = '', $args = [0 => class WP_Post { public $ID = 17265; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-23 20:46:02'; public $post_date_gmt = '2023-02-23 17:16:02'; public $post_content = 'مناسب برای دریافت شهروندی ترکیه از پروژه فوق‌العاده Spradon\r\n\r\n '; public $post_title = 'واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی از پروژه Spradon'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:40:53'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:10:53'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17265'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }] ).../class-wp-hook.php:334
121.494252125696WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::{closure:/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/plugins/wp-realestate/includes/custom-fields/class-custom-fields-display.php:25-27}( $post = class WP_Post { public $ID = 17265; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-23 20:46:02'; public $post_date_gmt = '2023-02-23 17:16:02'; public $post_content = 'مناسب برای دریافت شهروندی ترکیه از پروژه فوق‌العاده Spradon\r\n\r\n '; public $post_title = 'واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی از پروژه Spradon'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:40:53'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:10:53'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17265'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' } ).../class-wp-hook.php:310
131.494252125696WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::display_hook( $post = class WP_Post { public $ID = 17265; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-23 20:46:02'; public $post_date_gmt = '2023-02-23 17:16:02'; public $post_content = 'مناسب برای دریافت شهروندی ترکیه از پروژه فوق‌العاده Spradon\r\n\r\n '; public $post_title = 'واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی از پروژه Spradon'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:40:53'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:10:53'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17265'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }, $current_hook = 'wp-realestate-single-property-amenities' ).../class-custom-fields-display.php:26
141.494352164032WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::display_field_data( $custom_field = ['type' => 'select', 'name' => 'قیمت سرچ ', 'id' => '', 'placeholder' => '', 'description' => '', 'options' => 'از 1 تا 200 هزار دلار\r\nاز 201 تا 400 هزار دلار\r\nاز 401 تا 700 هزار دلار\r\nاز 701 هزار دلار تا 999 هزار دلار\r\nاز یک میلیون دلار به بالا\r\n', 'show_in_submit_form' => 'yes', 'show_in_admin_edit' => 'yes', 'hook_display' => 'wp-realestate-single-property-amenities', 'sn_icon' => ''], $post = class WP_Post { public $ID = 17265; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-23 20:46:02'; public $post_date_gmt = '2023-02-23 17:16:02'; public $post_content = 'مناسب برای دریافت شهروندی ترکیه از پروژه فوق‌العاده Spradon\r\n\r\n '; public $post_title = 'واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی از پروژه Spradon'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-2'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:40:53'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:10:53'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17265'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }, $current_hook = 'wp-realestate-single-property-amenities' ).../class-custom-fields-display.php:39
151.494352180544trim( $str = ['_wpml_word_count' => [0 => '{"total":63,"to_translate":{"en":63}}'], '_edit_lock' => [0 => '1694423455:43'], '_edit_last' => [0 => '43'], '_wpml_media_featured' => [0 => '1'], '_wpml_media_duplicate' => [0 => '1'], '_thumbnail_id' => [0 => '17308'], '_wp_page_template' => [0 => 'default'], '_property_expiry_date' => [0 => '2024-03-25'], 'faq_meta' => [0 => '[]'], 'faq_script_status' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_content_score' => [0 => '90'], '_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_wordproof_timestamp' => [0 => ''], 'custom-multiselect-40' => [0 => 'a:1:{i:0;s:13:"دست دوم";}'], 'custom-multiselect-43' => [0 => 'a:1:{i:0;s:13:"دو خواب";}'], '-' => [0 => '114'], 'custom-text-49' => [0 => '90'], 'custom-multiselect-52' => [0 => 'a:1:{i:0;s:4:"5-10";}'], 'custom-text-53' => [0 => '9'], 'custom-text-55' => [0 => '35'], 'custom-select-56' => [0 => '1'], 'custom-select-44' => [0 => 'دارد'], '_property_price' => [0 => '180000'], '_property_map_location' => [0 => 'a:3:{s:7:"address";s:0:"";s:8:"latitude";s:0:"";s:9:"longitude";s:0:"";}'], '_property_gallery' => [0 => 'a:27:{i:17266;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0319.jpg";i:17269;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0320.jpg";i:17272;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0321.jpg";i:17275;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0322.jpg";i:17278;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0323.jpg";i:17281;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0324.jpg";i:17284;s:59:"https://tramend.com/wp-content/uploads/202'...], '_yoast_wpseo_primary_property_type' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_primary_property_location' => [0 => '294'], '_yoast_wpseo_primary_property_status' => [0 => '47'], '_yoast_wpseo_primary_property_label' => [0 => '72'], '_yoast_wpseo_primary_property_amenity' => [0 => '274'], '_views_by_date' => [0 => 'a:61:{s:10:"2023-11-03";i:2;s:10:"2023-11-04";i:1;s:10:"2023-11-05";i:4;s:10:"2023-11-06";i:1;s:10:"2023-11-07";i:6;s:10:"2023-11-08";i:2;s:10:"2023-11-10";i:1;s:10:"2023-11-11";i:3;s:10:"2023-11-12";i:1;s:10:"2023-11-13";i:2;s:10:"2023-11-14";i:3;s:10:"2023-11-16";i:1;s:10:"2023-11-17";i:3;s:10:"2023-11-19";i:2;s:10:"2023-11-20";i:3;s:10:"2023-11-23";i:1;s:10:"2023-12-15";i:5;s:10:"2023-12-17";i:1;s:10:"2023-12-18";i:4;s:10:"2023-12-21";i:4;s:10:"2023-12-24";i:5;s:10:"2023-12-26";i:1;s:10:"2023-12-27";i:5;'...], '_recently_viewed' => [0 => '2024-02-24'], '_property_views' => [0 => '360'], '_property_views_count' => [0 => '287'], '_property_posted_by' => [0 => '23'], '_yoast_wpseo_primary_property_material' => [0 => ''], '_wp_old_slug' => [0 => '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-2'], 'rank_math_analytic_object_id' => [0 => '122'], 'rank_math_internal_links_processed' => [0 => '1']] ).../class-custom-fields-display.php:118

بازدیدهای صفحه

مکان های نزدیک گوگل

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسید “واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی از پروژه Spradon”

امتیاز