فروش یک واحد آپارتمان یک خواب در پروژه 5levent

نمای کلی

آپارتمان 60 متری یک خواب مناسب دریافت شهروندی ترکیه رو به منظره شهر در پروژه 5levent

جزئیات

 • قیمت (دلار):
  $ 190000
 • وضعیت:
 • دست چندم:
  صفر
 • اتاق:
  یک خواب
 • متراژ ناخالص:
  90
 • متراژ خالص:
  60
 • سن بنا:
  4
 • طبقه:
  16
 • تعداد کل طبقات:
  32
 • تعداد سرویس بهداشتی:
  1
 • بالکن:
  دارد
 • منظره:
  شهر

امکانات

 • آسانسور
 • پارکینگ
 • دوربین مدار بسته
 • فضای سبز
 • نگهبانی 24 ساعته
قیمت سرچ

( ! ) Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/plugins/wp-realestate/includes/custom-fields/class-custom-fields-display.php on line 118
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004363536{main}( ).../index.php:0
20.0005363896require( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.976542681296require_once( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
41.004442730696include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/single-property.php ).../template-loader.php:106
52.005051820320WP_RealEstate_Template_Loader::get_template_part( $name = 'content-single-property', $args = ???, $plugin_dir = ??? ).../single-property.php:27
62.005351837568include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/content-single-property.php ).../class-template-loader.php:127
72.031452076040WP_RealEstate_Template_Loader::get_template_part( $name = 'single-property/amenities', $args = ???, $plugin_dir = ??? ).../content-single-property.php:58
82.031552093208include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/single-property/amenities.php ).../class-template-loader.php:127
92.031952095912do_action( $hook_name = 'wp-realestate-single-property-amenities', ...$arg = variadic(class WP_Post { public $ID = 17510; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-24 21:30:42'; public $post_date_gmt = '2023-02-24 18:00:42'; public $post_content = 'آپارتمان 60 متری یک خواب مناسب دریافت شهروندی ترکیه رو به منظره شهر در پروژه 5levent'; public $post_title = 'فروش یک واحد آپارتمان یک خواب در پروژه 5levent'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-5leven'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:36:45'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:06:45'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17510'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }) ).../amenities.php:21
102.031952096288WP_Hook->do_action( $args = [0 => class WP_Post { public $ID = 17510; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-24 21:30:42'; public $post_date_gmt = '2023-02-24 18:00:42'; public $post_content = 'آپارتمان 60 متری یک خواب مناسب دریافت شهروندی ترکیه رو به منظره شهر در پروژه 5levent'; public $post_title = 'فروش یک واحد آپارتمان یک خواب در پروژه 5levent'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-5leven'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:36:45'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:06:45'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17510'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }] ).../plugin.php:517
112.031952096288WP_Hook->apply_filters( $value = '', $args = [0 => class WP_Post { public $ID = 17510; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-24 21:30:42'; public $post_date_gmt = '2023-02-24 18:00:42'; public $post_content = 'آپارتمان 60 متری یک خواب مناسب دریافت شهروندی ترکیه رو به منظره شهر در پروژه 5levent'; public $post_title = 'فروش یک واحد آپارتمان یک خواب در پروژه 5levent'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-5leven'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:36:45'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:06:45'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17510'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }] ).../class-wp-hook.php:334
122.032052097448WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::{closure:/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/plugins/wp-realestate/includes/custom-fields/class-custom-fields-display.php:25-27}( $post = class WP_Post { public $ID = 17510; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-24 21:30:42'; public $post_date_gmt = '2023-02-24 18:00:42'; public $post_content = 'آپارتمان 60 متری یک خواب مناسب دریافت شهروندی ترکیه رو به منظره شهر در پروژه 5levent'; public $post_title = 'فروش یک واحد آپارتمان یک خواب در پروژه 5levent'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-5leven'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:36:45'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:06:45'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17510'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' } ).../class-wp-hook.php:310
132.032052097448WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::display_hook( $post = class WP_Post { public $ID = 17510; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-24 21:30:42'; public $post_date_gmt = '2023-02-24 18:00:42'; public $post_content = 'آپارتمان 60 متری یک خواب مناسب دریافت شهروندی ترکیه رو به منظره شهر در پروژه 5levent'; public $post_title = 'فروش یک واحد آپارتمان یک خواب در پروژه 5levent'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-5leven'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:36:45'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:06:45'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17510'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }, $current_hook = 'wp-realestate-single-property-amenities' ).../class-custom-fields-display.php:26
142.032052135784WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::display_field_data( $custom_field = ['type' => 'select', 'name' => 'قیمت سرچ ', 'id' => '', 'placeholder' => '', 'description' => '', 'options' => 'از 1 تا 200 هزار دلار\r\nاز 201 تا 400 هزار دلار\r\nاز 401 تا 700 هزار دلار\r\nاز 701 هزار دلار تا 999 هزار دلار\r\nاز یک میلیون دلار به بالا\r\n', 'show_in_submit_form' => 'yes', 'show_in_admin_edit' => 'yes', 'hook_display' => 'wp-realestate-single-property-amenities', 'sn_icon' => ''], $post = class WP_Post { public $ID = 17510; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-24 21:30:42'; public $post_date_gmt = '2023-02-24 18:00:42'; public $post_content = 'آپارتمان 60 متری یک خواب مناسب دریافت شهروندی ترکیه رو به منظره شهر در پروژه 5levent'; public $post_title = 'فروش یک واحد آپارتمان یک خواب در پروژه 5levent'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-5leven'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:36:45'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:06:45'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17510'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }, $current_hook = 'wp-realestate-single-property-amenities' ).../class-custom-fields-display.php:39
152.032152152296trim( $str = ['_wpml_word_count' => [0 => '{"total":62,"to_translate":{"en":62,"tr":62}}'], '_edit_lock' => [0 => '1694423207:43'], '_edit_last' => [0 => '43'], '_wpml_media_featured' => [0 => '1'], '_wpml_media_duplicate' => [0 => '1'], '_thumbnail_id' => [0 => '17520'], '_wp_page_template' => [0 => 'default'], '_property_expiry_date' => [0 => '2024-03-26'], 'faq_meta' => [0 => '[]'], 'faq_script_status' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_content_score' => [0 => '90'], '_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_wordproof_timestamp' => [0 => ''], 'custom-multiselect-40' => [0 => 'a:1:{i:0;s:6:"صفر";}'], 'custom-multiselect-43' => [0 => 'a:1:{i:0;s:13:"یک خواب";}'], '-' => [0 => '90'], 'custom-text-49' => [0 => '60'], 'custom-multiselect-52' => [0 => 'a:1:{i:0;s:1:"4";}'], 'custom-text-53' => [0 => '16'], 'custom-text-55' => [0 => '32'], 'custom-select-56' => [0 => '1'], 'custom-select-44' => [0 => 'دارد'], 'custom-text-58' => [0 => 'شهر'], '_property_price' => [0 => '190000'], '_property_map_location' => [0 => 'a:3:{s:7:"address";s:0:"";s:8:"latitude";s:0:"";s:9:"longitude";s:0:"";}'], '_property_gallery' => [0 => 'a:7:{i:17511;s:78:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_1_2023-02-24_21-24-47.jpg";i:17514;s:78:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_1_2023-02-24_21-25-18.jpg";i:17517;s:78:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_2_2023-02-24_21-24-47.jpg";i:17520;s:78:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_2_2023-02-24_21-25-18.jpg";i:17523;s:78:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_3_2023-02-24_21-24-47.jpg";i:17526;s:78:"https://tramend.com/wp-'...], '_yoast_wpseo_primary_property_type' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_primary_property_location' => [0 => '301'], '_yoast_wpseo_primary_property_status' => [0 => '47'], '_yoast_wpseo_primary_property_label' => [0 => '76'], '_yoast_wpseo_primary_property_amenity' => [0 => '274'], '_views_by_date' => [0 => 'a:61:{s:10:"2023-10-13";i:1;s:10:"2023-10-14";i:2;s:10:"2023-10-15";i:4;s:10:"2023-10-16";i:1;s:10:"2023-10-18";i:3;s:10:"2023-10-21";i:2;s:10:"2023-10-22";i:1;s:10:"2023-10-24";i:3;s:10:"2023-10-25";i:1;s:10:"2023-10-27";i:4;s:10:"2023-10-28";i:1;s:10:"2023-10-29";i:1;s:10:"2023-10-30";i:3;s:10:"2023-11-02";i:1;s:10:"2023-11-03";i:1;s:10:"2023-11-04";i:2;s:10:"2023-11-05";i:3;s:10:"2023-11-08";i:4;s:10:"2023-11-09";i:1;s:10:"2023-11-11";i:2;s:10:"2023-11-12";i:1;s:10:"2023-11-14";i:2;s:10:"2023-11-18";i:2;'...], '_recently_viewed' => [0 => '2024-02-22'], '_property_views' => [0 => '231'], '_property_views_count' => [0 => '157'], '_property_posted_by' => [0 => '23'], '_yoast_wpseo_primary_property_material' => [0 => ''], 'rank_math_analytic_object_id' => [0 => '110'], 'rank_math_internal_links_processed' => [0 => '1']] ).../class-custom-fields-display.php:118

بازدیدهای صفحه

مکان های نزدیک گوگل

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسید “فروش یک واحد آپارتمان یک خواب در پروژه 5levent”

امتیاز