فروش واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی در پروژه Andromeda Gold

نمای کلی

واحد خالی و بدون مستاجر میباشد

مناسب برای دریافت شهروندی و اقامت ترکیه

جزئیات

 • قیمت (دلار):
  $ 550000
 • وضعیت:
 • دست چندم:
  صفر
 • اتاق:
  دو خواب
 • متراژ ناخالص:
  160
 • متراژ خالص:
  121
 • طبقه:
  42
 • تعداد سرویس بهداشتی:
  1
 • بالکن:
  دارد

امکانات

 • استخر روباز
 • استخر روبسته
 • پارکینگ
 • نگهبانی 24 ساعته
قیمت سرچ

( ! ) Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/plugins/wp-realestate/includes/custom-fields/class-custom-fields-display.php on line 118
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004363408{main}( ).../index.php:0
20.0005363768require( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.939942677776require_once( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.956842725576include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/single-property.php ).../template-loader.php:106
51.961751809664WP_RealEstate_Template_Loader::get_template_part( $name = 'content-single-property', $args = ???, $plugin_dir = ??? ).../single-property.php:27
61.962051826912include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/content-single-property.php ).../class-template-loader.php:127
71.988652093488WP_RealEstate_Template_Loader::get_template_part( $name = 'single-property/amenities', $args = ???, $plugin_dir = ??? ).../content-single-property.php:58
81.988752110656include( '/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/themes/homeo/template-properties/single-property/amenities.php ).../class-template-loader.php:127
91.989152113136do_action( $hook_name = 'wp-realestate-single-property-amenities', ...$arg = variadic(class WP_Post { public $ID = 17131; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-17 22:40:33'; public $post_date_gmt = '2023-02-17 19:10:33'; public $post_content = 'واحد خالی و بدون مستاجر میباشد\r\n\r\nمناسب برای دریافت شهروندی و اقامت ترکیه'; public $post_title = 'فروش واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی در پروژه Andromeda Gold'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:45:26'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:15:26'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17131'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }) ).../amenities.php:21
101.989152113512WP_Hook->do_action( $args = [0 => class WP_Post { public $ID = 17131; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-17 22:40:33'; public $post_date_gmt = '2023-02-17 19:10:33'; public $post_content = 'واحد خالی و بدون مستاجر میباشد\r\n\r\nمناسب برای دریافت شهروندی و اقامت ترکیه'; public $post_title = 'فروش واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی در پروژه Andromeda Gold'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:45:26'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:15:26'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17131'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }] ).../plugin.php:517
111.989152113512WP_Hook->apply_filters( $value = '', $args = [0 => class WP_Post { public $ID = 17131; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-17 22:40:33'; public $post_date_gmt = '2023-02-17 19:10:33'; public $post_content = 'واحد خالی و بدون مستاجر میباشد\r\n\r\nمناسب برای دریافت شهروندی و اقامت ترکیه'; public $post_title = 'فروش واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی در پروژه Andromeda Gold'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:45:26'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:15:26'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17131'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }] ).../class-wp-hook.php:334
121.989152114672WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::{closure:/home/i6ttey2a36k2/public_html/wp-content/plugins/wp-realestate/includes/custom-fields/class-custom-fields-display.php:25-27}( $post = class WP_Post { public $ID = 17131; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-17 22:40:33'; public $post_date_gmt = '2023-02-17 19:10:33'; public $post_content = 'واحد خالی و بدون مستاجر میباشد\r\n\r\nمناسب برای دریافت شهروندی و اقامت ترکیه'; public $post_title = 'فروش واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی در پروژه Andromeda Gold'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:45:26'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:15:26'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17131'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' } ).../class-wp-hook.php:310
131.989152114672WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::display_hook( $post = class WP_Post { public $ID = 17131; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-17 22:40:33'; public $post_date_gmt = '2023-02-17 19:10:33'; public $post_content = 'واحد خالی و بدون مستاجر میباشد\r\n\r\nمناسب برای دریافت شهروندی و اقامت ترکیه'; public $post_title = 'فروش واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی در پروژه Andromeda Gold'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:45:26'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:15:26'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17131'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }, $current_hook = 'wp-realestate-single-property-amenities' ).../class-custom-fields-display.php:26
141.989252153008WP_RealEstate_Custom_Fields_Display::display_field_data( $custom_field = ['type' => 'select', 'name' => 'قیمت سرچ ', 'id' => '', 'placeholder' => '', 'description' => '', 'options' => 'از 1 تا 200 هزار دلار\r\nاز 201 تا 400 هزار دلار\r\nاز 401 تا 700 هزار دلار\r\nاز 701 هزار دلار تا 999 هزار دلار\r\nاز یک میلیون دلار به بالا\r\n', 'show_in_submit_form' => 'yes', 'show_in_admin_edit' => 'yes', 'hook_display' => 'wp-realestate-single-property-amenities', 'sn_icon' => ''], $post = class WP_Post { public $ID = 17131; public $post_author = '23'; public $post_date = '2023-02-17 22:40:33'; public $post_date_gmt = '2023-02-17 19:10:33'; public $post_content = 'واحد خالی و بدون مستاجر میباشد\r\n\r\nمناسب برای دریافت شهروندی و اقامت ترکیه'; public $post_title = 'فروش واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی در پروژه Andromeda Gold'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'open'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2023-09-11 12:45:26'; public $post_modified_gmt = '2023-09-11 09:15:26'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://tramend.com/?post_type=property&p=17131'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'property'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }, $current_hook = 'wp-realestate-single-property-amenities' ).../class-custom-fields-display.php:39
151.989252169520trim( $str = ['_wpml_word_count' => [0 => '{"total":57,"to_translate":{"en":57,"tr":57}}'], '_edit_lock' => [0 => '1694423729:43'], '_edit_last' => [0 => '43'], '_wpml_media_featured' => [0 => '1'], '_wpml_media_duplicate' => [0 => '1'], '_thumbnail_id' => [0 => '17132'], '_wp_page_template' => [0 => 'default'], '_property_expiry_date' => [0 => '2024-03-19'], 'faq_meta' => [0 => '[]'], 'faq_script_status' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_content_score' => [0 => '90'], '_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_wordproof_timestamp' => [0 => ''], 'custom-multiselect-40' => [0 => 'a:1:{i:0;s:6:"صفر";}'], 'custom-multiselect-43' => [0 => 'a:1:{i:0;s:13:"دو خواب";}'], '-' => [0 => '160'], 'custom-text-49' => [0 => '121'], 'custom-text-53' => [0 => '42'], 'custom-select-44' => [0 => 'دارد'], '_property_price' => [0 => '550000'], '_property_map_location' => [0 => 'a:3:{s:7:"address";s:0:"";s:8:"latitude";s:0:"";s:9:"longitude";s:0:"";}'], '_property_gallery' => [0 => 'a:11:{i:17132;s:76:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-17_22-34-34.jpg";i:17135;s:76:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-17_22-34-37.jpg";i:17138;s:76:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-17_22-34-40.jpg";i:17141;s:76:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-17_22-34-43.jpg";i:17144;s:76:"https://tramend.com/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-17_22-34-47.jpg";i:17147;s:76:"https://tramend.com/wp-content/u'...], '_yoast_wpseo_primary_property_type' => [0 => ''], '_yoast_wpseo_primary_property_location' => [0 => '279'], '_yoast_wpseo_primary_property_status' => [0 => '47'], '_yoast_wpseo_primary_property_label' => [0 => '76'], '_yoast_wpseo_primary_property_amenity' => [0 => '265'], '_views_by_date' => [0 => 'a:61:{s:10:"2023-11-01";i:3;s:10:"2023-11-02";i:2;s:10:"2023-11-04";i:2;s:10:"2023-11-05";i:3;s:10:"2023-11-07";i:4;s:10:"2023-11-08";i:4;s:10:"2023-11-10";i:1;s:10:"2023-11-11";i:2;s:10:"2023-11-12";i:1;s:10:"2023-11-13";i:1;s:10:"2023-11-14";i:2;s:10:"2023-11-16";i:1;s:10:"2023-11-17";i:2;s:10:"2023-11-19";i:2;s:10:"2023-11-20";i:3;s:10:"2023-11-23";i:2;s:10:"2023-12-15";i:3;s:10:"2023-12-17";i:1;s:10:"2023-12-18";i:3;s:10:"2023-12-21";i:3;s:10:"2023-12-22";i:1;s:10:"2023-12-24";i:4;s:10:"2023-12-26";i:1;'...], '_recently_viewed' => [0 => '2024-02-22'], '_property_views' => [0 => '294'], '_property_views_count' => [0 => '221'], '_property_posted_by' => [0 => '23'], '_yoast_wpseo_primary_property_material' => [0 => ''], 'custom-select-56' => [0 => '1'], 'rank_math_analytic_object_id' => [0 => '134'], 'rank_math_internal_links_processed' => [0 => '1']] ).../class-custom-fields-display.php:118

بازدیدهای صفحه

مکان های نزدیک گوگل

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسید “فروش واحد دو خواب مناسب دریافت شهروندی در پروژه Andromeda Gold”

امتیاز